ป้ายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

หมองูตายเพราะงู
เทศกาลไหว้พระจันทร์
ประเพณีเช็งเม้ง
สัญลักษณ์มงคล
ตรุษจีนสำคัญไฉน
พระแก้วมรกตปักกิ่ง
เทศกาลกินเจ
เฉาชงชั่งน้ำหนักช้าง
เทศกาลบ๊ะจ่าง
ทับทิม (ผลไม้มงคล)
ตี่จู่เอี๊ย
การละเล่นของจีน
ป้ายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ดวงดาวอายุวัฒนะ
ความหมายอันเป็นสัญลักษณ์ของต้นไผ่
ดอกเหมยหรือดอกบ๊วย
ดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย
กาน้ำชา

ป้ายชื่อขนาดเล็กทำด้วยไม้กว้างประมาณ 10-20 ซม. สูงประมาณสองเท่าของความกว้าง และแผ่นป้ายไม้นั้น จะเขียนชื่อของผู้ล่วงลับไปแล้ว ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แทนบรรพชน เก็บไว้บูชาตามฤดูกาล เมื่อถึงวันไหว้บรรพบุรุษ ลูกหลานในครอบครัวก็จะทำพิธีเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ โดยจุดธูปเทียนอัญเชิญวิญญาณ วิญญาณก็จะลงมารับบวงสรวงของลูกหลาน ครอบครัวที่มีฐานะดีก็จะนำป้ายชื่อไปทำพิธีที่วัดที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ล่วงลับ ส่วนครอบครัวที่มีฐานะธรรมดา จะใช้วิธีตั้งโต็ะเครื่องบูชาเล็กๆ ในบ้านติดกับกำแพง หันหน้าไปทาง ทิศเหนือ โดยจะนำป้ายชื่อบรรพบุรุษมาตั้งบนโต๊ะด้วย
ชาวจีนให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดลำดับอาวุโสเป็นอย่างมาก ดังนั้นป้ายชื่อเหล่านี้จะ ถูกจัดไว้เป็นระเบียบตามความอาวุโสของผู้ล่วงลับเพื่อแสดงถึงความเคารพ โดยป้ายชื่อของทาง ฝ่ายชายจะมีความสำคัญมากกว่าฝ่ายหญิง และการนำป้ายชื่อบรรพบุรุษของต้นตระกูลออกมาตั้ง ให้ผู้ที่เข้ามาในบ้านได้เห็นนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของชาวจีน ในส่วนของผู้หญิงนั้น ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนำป้ายชื่อมาวางรวมกับบรรพบุรุษ แต่จะสามารถนำขึ้นมาวาง รวมได้ใน 3 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 หญิงที่แต่งงานแล้ว เมื่อเสียชีวิตลงป้ายชื่อของเธอจะตั้งต่อจากสามีหากสามีเสีย ชีวิตก่อนแล้ว แต่ถ้าผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานเสียชีวิตลง ป้ายชื่อไม่สามารถนำไปวางรวมกับป้ายชื่อ บรรพบุรุษของครอบครัวของตนได้
กรณีที่ 2 หากมีการหมั้นหมายระหว่างหญิงชายเกิดขึ้น แล้วฝ่ายหญิงเสียชีวิตลงก่อนที่จะแต่งงาน และฝ่ายชายต้องการจะระลึกถึงฝ่ายหญิงก็สามารถตั้งป้ายรวมกับครอบครัวได้ โดยยอมรับหญิงนั้น เป็นภรรยาและชายผู้นั้นก็ต้องเป็นพ่อหม้ายแต่ก็สามารถจะแต่งงานใหม่ได้
กรณีสุดท้าย ป้ายชื่อของหญิงที่ไม่ได้แต่งงานนี้สามารถนำไปเก็บไว้ที่วัดที่จัดแบ่งเนื้อที่ไว้สำหรับ เก็บป้ายชื่อของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะ ในแต่ละที่ก็ต้องมีการซื้อที่สำหรับเก็บป้ายชื่อด้วย แต่จะแพง มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และชื่อเสียงของวัดที่นำไปเก็บ


Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829