การละเล่นจีน

หมองูตายเพราะงู
เทศกาลไหว้พระจันทร์
ประเพณีเช็งเม้ง
สัญลักษณ์มงคล
ตรุษจีนสำคัญไฉน
พระแก้วมรกตปักกิ่ง
เทศกาลกินเจ
เฉาชงชั่งน้ำหนักช้าง
เทศกาลบ๊ะจ่าง
ทับทิม (ผลไม้มงคล)
ตี่จู่เอี๊ย
การละเล่นของจีน
ป้ายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ดวงดาวอายุวัฒนะ
ความหมายอันเป็นสัญลักษณ์ของต้นไผ่
ดอกเหมยหรือดอกบ๊วย
ดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย
กาน้ำชา

โดยปกติชาวจีนจะต่างคนต่างทำงานกันด้วยความขยันขันแข็ง ยามว่างก็จะมีสิ่งบันเทิง นานาชนิดมาผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ของร่างกายและจิตใจ แต่แม้จะอยู่ในระหว่างการเล่นรื่นเริงบันเทิงก็ตาม ชาวจีนก็มิได้ละเลยอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิต ท่ามกลางการละเล่นในสิ่งบันเทิงต่างๆ นานาก็ไม่หลงระเริงจนเลยความพอดี ดังปรัชญาเมธี จีนกล่าวแก่ชาวจีนทั้งหลายว่า คนเราไม่ควรหาสิ่งบันเทิง เพื่อสนองความพอใจของตนเองเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ควรเป็นสิ่งบันเทิงที่สนองความสุขของ คนหมู่มาก

เราจะเห็นได้ว่า ในวันตรุษวันสาร์ทของจีน ชาวจีนนิยมการเชิดสิงโต และการเต้นระบำมังกร และการแข่งเรือมังกร เป็นต้น ล้วนเป็นการละเล่นที่ต้องใช้คนเล่นจำนวนมากและ หากในหมู่คน เหล่านั้นมีผู้หนึ่งผู้ใดไม่ให้ความร่วมมือ หรือทำไม่เต็มที่ก็จะกระทบกระเทือนการละเล่นของทั้ง คณะได้ การละเล่นดังกล่าวข้างต้นไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วย ฝึกให้คนเรามีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอีกด้วย


Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829