ประเพณีเช็งเม้ง

หมองูตายเพราะงู
เทศกาลไหว้พระจันทร์
ประเพณีเช็งเม้ง
สัญลักษณ์มงคล
ตรุษจีนสำคัญไฉน
พระแก้วมรกตปักกิ่ง
เทศกาลกินเจ
เฉาชงชั่งน้ำหนักช้าง
เทศกาลบ๊ะจ่าง
ทับทิม (ผลไม้มงคล)
ตี่จู่เอี๊ย
การละเล่นของจีน
ป้ายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ดวงดาวอายุวัฒนะ
ความหมายอันเป็นสัญลักษณ์ของต้นไผ่
ดอกเหมยหรือดอกบ๊วย
ดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย
กาน้ำชา

วันเช็งเม้ง (เป็นภาษาแต้จิ๋ว) ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า เป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง โดยจะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับ ไปแล้ว การเซ่นไหว้ดังกล่าวเชื่อกันว่า เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่บรรพบุรุษได้สั่งสม กันมา และเพื่อให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป จึงนับเป็นประเพณีอันสำคัญที่ชาวจีนใน ประเทศไทยนิยมปฏิบัติติดต่อกันมานาน ซึ่งตรงกับวันที่ 5 เมษายนของทุกปี จึงขอนำบทกลอน ที่เป็นที่รู้จักของชาวจีนโดยทั่วไป ซึ่งแต่งโดยกวีจีนในสมัยโบราณชื่อ ตู้มู่ ซึ่งพรรณนาถึงการ เดินทางไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษในระหว่างการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากและไกลมากในสมัยก่อน

ในวันเช็งเม้งฝนโปรยปราย

คนเดินทางบนถนนต่างเศร้าใจ

ไต่ถามถึงโรงเตี๊ยมขายสุราอยู่หนไหน

เด็กเลี้ยงควายร้องชี้ไปยังบ้านดอกซึ่งอยู่ห่างไกล

     
ผู้เขียน : ตู้ มู่


Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829