เทศกาลไหว้พระจันทร์

หมองูตายเพราะงู
เทศกาลไหว้พระจันทร์
ประเพณีเช็งเม้ง
สัญลักษณ์มงคล
ตรุษจีนสำคัญไฉน
พระแก้วมรกตปักกิ่ง
เทศกาลกินเจ
เฉาชงชั่งน้ำหนักช้าง
เทศกาลบ๊ะจ่าง
ทับทิม (ผลไม้มงคล)
ตี่จู่เอี๊ย
การละเล่นของจีน
ป้ายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ดวงดาวอายุวัฒนะ
ความหมายอันเป็นสัญลักษณ์ของต้นไผ่
ดอกเหมยหรือดอกบ๊วย
ดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย
กาน้ำชา

เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามจันทรคต ดังนั้น จึงเรียก ว่าเทศกาลเดือนแปด ตรงกับเดือนกันยายนของไทยเรา เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญเทศกาลหนึ่ง ของชาวจีน เป็นวันซึ่งอยู่ในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงพอดีจึงอาจจะเรียกได้ว่า เทศกาล " จงชิว " ตามอักษรจีน จง แปลว่า กลาง ชิว แปลว่า ฤดูใบไม้ร่วง จงชิวจึงแปลว่า กลางฤดูใบไม้ร่วง
     เทศกาลไหว้พระจันทร์ มีตำนานเล่าขานมานานกว่า 2,000 ปีแล้ว ในสมัยก่อนฮ่องเต้จัด ให้มีการบรรเลงดนตรี พิธีเซ่นไหว้ดวงจันทร์ในคืนขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เพื่ออธิษฐานให้บ้าน เมืองอุดมสมบูรณ์ ประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข ต่อมาพิธีดังกล่าวได้แพร่ไป สู่ประชาชนในท้องถิ่น และแพร่หลายไปทั่วประเทศ    จนกลายเป็นประเพณีของชาวจีนสืบต่อมา จวบจนปัจจุบันนี้ นอกจากจะมีพิธีเซ่นไหว้พระจันทร์แล้ว ยังมีการรับประทานขนมไหว้พระจันทร์และ การชมความ งามของดวงจันทร์ซึ่งมีคำกล่าวว่า
ดวงจันทร์ในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงมีความงดงามมาก ท้องฟ้าก็ ปลอดโปร่งไร้เมฆฝนอากาศสดชื่นเหมาะสำหรับการชมจันทร์ ส่วนฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น ฤดู ร้อนท้องฟ้ามีเมฆมากทำให้บดบังความงามของดวงจันทร์ ฤดูใบไม้ผลิ เกิดลมพัดแรงซึ่งไม่เหมาะ ที่จะออกมานั่งชมจันทร์นอกบ้านนั่นเอง  ส่วนที่มาของเทศกาลรับประทานขนมไหว้พระจันทร์นั้น เล่ากันว่าในสมัยราชวงศ์หยวน ประชา ราษฎร์รวมตัวกันก่อปฎิวัติ โดยการส่งขนมกลมๆ ข้างในใส่ไส้ ซึ่งมีจดหมายนัดหมายให้ทำการ ก่อการในคืนขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ต่อมาเมื่อถึงช่วงฤดูดังกล่าวจึงเกิดการทำขนมใส่ไส้กลมๆ และส่งให้กัน เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา จนกลายเป็นประเพณีขึ้นมา เหตุที่ทำขนมใส่ไส้มี ลักษณะกลมๆ นั้น เชื่อกันว่าความกลมของขนมหมายถึง การได้กลับมาอยู่พร้อมหน้า พร้อมตาของคนภายในครอบครัว อีกทั้งยังเชื่อว่า ดวงจันทร์ซึ่งมีลักษณะกลมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็น สัญลักษณ์ของความสวยงาม และเป็นสื่อกลางของการคิดถึงซึ่งกันและกัน เมื่อสมาชิกใน ครอบครัวไม่สามารถหวนกลับมาได้ ก็แหงนมองดวงจันทร์ส่งความรู้สึกที่ดีส่งความคิดถึงไปสู่ ครอบครัวและคนที่รัก ดังนั้นชาวจีนส่วนใหญ่มักจะชื่นชอบค่ำคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงอันหมายถึง การกลับสู่ครอบครัว แต่ก็มีบางคนที่ชื่นชอบดวงจันทร์เป็นเสี้ยว เพื่อจะได้มีวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง ให้ชื่นชม


Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829