กำหนดการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT)

2023年中小学生汉语考试 ( Y C T )
报考计划