ตารางเรียนดนตรีจีนกู่เจิง เทอม 4/63

ตารางเรียนดนตรีจีนกู่เจิง เทอม 4/63ตารางเรียนดนตรีจีนกู่เจิง เทอม 4/63 ( วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. - วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2563)
จันทร์
เรียนจันทร์ที่ 17 ส.ค. 2563
P1001 (ดนตรีจีนกู่เจิง)
อังคาร
เรียนอังคารที่ 18 ส.ค. 2563
P1001 (ดนตรีจีนกู่เจิง)
เสาร์
เรียนเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2563
P1001 (ดนตรีจีนกู่เจิง)
อาทิตย์
เรียนอาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 2563
P1001 (ดนตรีจีนกู่เจิง)
เวลาทำการ
        วันจันทร์-วันพฤหัสบดี
16.00 น. - 17.00 น. 16.00 น. - 17.00 น. 08.30 น. - 09.30 น. 08.30 น. - 09.30 น. 09.00-20.30 น.
17.00 น. - 18.00 น. 17.00 น. - 18.00 น. 09.30 น. - 10.30 น. 09.30 น. - 10.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์
18.00 น. - 19.00 น. 18.00 น. - 19.00 น. 10.30 น. - 11.30 น. 10.30 น. - 11.30 น. 09.00-17.00 น.
19.00 น. - 20.00 น. 19.00 น. - 20.00 น. 11.30 น. - 12.30 น. 11.30 น. - 12.30 น.
20.00 น. - 21.00 น. 20.00 น. - 21.00 น. 13.00 น. - 14.00 น. 13.00 น. - 14.00 น. เปิดรับสมัคร
    14.00 น. - 15.00 น. 14.00 น. - 15.00 น.
    15.00 น. - 16.00 น. 15.00 น. - 16.00 น.
    16.00 น. - 17.00 น. 16.00 น. - 17.00 น. นักเรียนปัจจุบัน
    17.00 น. - 18.00 น. 17.00 น. - 18.00 น.
        วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. - วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2563
     
      นักเรียนใหม่
  P3101 (วาดภาพจีน)
14.00 น. - 17.00 น.
P3501 (เขียนพู่กันจีน)
14.00 น. - 17.00 น.
  วันจันทร์ที่ 20 ก.ค. - วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2563
   
  เปิดเรียน
 
  วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. – วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2563
  วันหยุด
 
 
  ไม่มีวันหยุด
 
        www.OCANihao.com
OCA  0-2216-2826-8
     
       
      
     
 
หมายเหตุ CC หลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วย P คือหลักสูตรด้านศิลปะ แบ่งเป็น BB
*หลักสูตรดนตรีจีนกู่เจิง รหัสวิชา P1001 ( 1 คอร์สใช้เวลาเรียน 8 ชั่วโมง ภายใน 2 เดือน )
*หลักสูตรวาดภาพพู่กันจีน รหัสวิชา P3101 ( 1 คอร์สใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง ภายใน 2 เดือน )
*หลักสูตรเขียนพู่กันจีน รหัสวิชา P3501 ( 1 คอร์สใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง ภายใน 2 เดือน )