ตารางเรียนภาษาจีน หลักสูตร เด็ก เทอม 4/63

ตารางเรียนภาษาจีน หลักสูตร เด็ก เทอม 4/63ตารางเรียนภาษาจีน หลักสูตร เด็ก เทอม 4/63 ( วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. - วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2563 )
เสาร์
09.00-12.00 น.
เรียนเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2563
เสาร์
13.30-16.30 น.
เรียนเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2563
อาทิตย์
09.00-12.00 น.

เรียนอาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 2563
อาทิตย์
13.30-16.30 น.

เรียนอาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 2563
เวลาทำการ
P0001 (พินอิน) P0001 (พินอิน) P0001 (พินอิน) P0001 (พินอิน) วันจันทร์-วันพฤหัสบดี
E1001 (เด็ก1) CE104 (เด็ก4) CE104 (เด็ก4) E1001 (เด็ก1) 09.00-20.30 น.
E2001 (เด็ก1) E1001 (เด็ก1) E1001 (เด็ก1) E3001 (เด็ก1) วันเสาร์-วันอาทิตย์
E4001 (เด็ก1) E3001 (เด็ก1) E2001 (เด็ก1) E3002 (เด็ก2) 09.00-17.00 น.
E2002 (เด็ก2) E1002 (เด็ก2) E4001 (เด็ก1) E1003 (เด็ก3)
E4002 (เด็ก2) E3002 (เด็ก2) E2002 (เด็ก2) E3003 (เด็ก3) เปิดรับสมัคร
E2003 (เด็ก3) E1003 (เด็ก3) E4002 (เด็ก2) E3004 (เด็ก4)
E4003 (เด็ก3) E1004 (เด็ก4) E2003 (เด็ก3) E1005 (เด็ก5)
E2004 (เด็ก4) E1005 (เด็ก5) E2004 (เด็ก4) E1007 (เด็ก7) นักเรียนปัจจุบัน
E2005 (เด็ก5) E3005 (เด็ก5) E2005 (เด็ก5)  
E4005 (เด็ก5) E3007 (เด็ก7) E1006 (เด็ก6)   วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. - วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2563
E2007 (เด็ก7) E3006 (เด็ก6)  
E3006 (เด็ก6) E4007 (เด็ก7)   นักเรียนใหม่
E4010 (เด็ก10)  
    วันจันทร์ที่ 20 ก.ค. - วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2563
   
  เปิดเรียน
 
  วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. – วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2563
  วันหยุด
 
 
  ไม่มีวันหยุด
 
        www.OCANihao.com
OCA  0-2216-2826-8
     
       
      
     
 
หมายเหตุ หลักสูตรภาษาจีนกลาง ระบบ PINYIN สำหรับเด็กอายุ 6 - 13 ปี ( 8 เล่ม )
รหัสวิชา P0001-P0002 ตำราเรียน 1 เล่มใช้เวลาเรียน 48 ชั่วโมง ภายใน 4 เดือน
และต่อด้วย รหัสวิชา E1001-E4007 ตำราเรียน 1 เล่มใช้เวลาเรียน 96 ชั่วโมง ภายใน 8 เดือน