ประกาศ OCA

ประกาศ OCA

ภาคการศึกษาที่ 4/63
วันเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
เวลารับสมัครวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี09.00 – 20.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์09.00 – 17.00 น.


สิทธิ์พิเศษสำหรับนักศึกษา OCA

1. นักศึกษา OCA สมัครภายใน วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563พร้อมกับนำบัตรประจำตัวนักศึกษาOCA มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะได้รับส่วนลดในการชำระค่าเล่าเรียนตามอัตราด้านล่างและสำหรับผู้ที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา OCA มาแสดง จะไม่สามารถลงทะเบียนได้และไม่ได้รับส่วนลดดังกล่าว

หลักสูตรปกติ สำหรับเด็ก (6-13 ปี)
เรียนสัปดาห์ละ 3 ชม./คอร์สละ 24 ชม.
1,800 บาท จากปกติ 1,900 บาท
หลักสูตรปกติ ระดับต้น2,000 บาท จากปกติ 2,200 บาท
หลักสูตรปกติ ระดับกลาง2,000 บาท จากปกติ 2,200 บาท
หลักสูตรปกติ ระดับสูง2,400 บาท จากปกติ 2,600 บาท
หลักสูตรปกติ C4000 ระดับสูงพิเศษ2,800 บาท จากปกติ 3,000 บาท
หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ2,600 บาท จากปกติ 2,800 บาท
หลักสูตรสนทนาเร่งรัด ระดับต้น2,600 บาท จากปกติ 2,800 บาท
หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมสอบเอ็นทรานซ์4,000 บาท จากปกติ 4,080 บาท
หลักสูตรสนทนาโดยวิธีธรรมชาติ1,700 บาท จากปกติ 1,800 บาท
หลักสูตรการเขียนพู่กันจีน (รวมอุปกรณ์)1,700 บาท จากปกติ 1,800 บาท
หลักสูตรการวาดภาพพู่กันจีน (ไม่รวมอุปกรณ์)

1,700 บาท จากปกติ 1,800 บาท

2. นักศึกษา OCA มาสมัครเรียน ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 จะ ไม่ได้ รับส่วนลดดังกล่าว

3. นักศึกษา OCA มาสมัครเรียน ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 200 บาท ( ยกเว้นหลักสูตรกู่เจิง )
วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก OCA www.OCA-Nihao.com
64/28 ถ.รองเมือง ซอย 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2216-2826-8