กำหนดการประจำภาคการศึกษาที่ 4/63

กำหนดการประจำภาคการศึกษาที่ 4/63

วันเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
เวลารับสมัครวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี09.00 – 20.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์09.00 – 17.00 น.

ชำระเงินค่าหลักสูตร

หลักสูตรปกติ สำหรับเด็ก (6-13 ปี) เรียนสัปดาห์ละ 3 ชม.1,900 บาท / 24 ชม.
หลักสูตรปกติ ระดับต้น2,200 บาท / 40 ชม.
หลักสูตรปกติ ระดับกลาง2,200 บาท / 40 ชม.
หลักสูตรปกติ ระดับสูง2,600 บาท / 40 ชม.
หลักสูตรปกติ C4000 ระดับสูงพิเศษ3,000 บาท / 40 ชม.
หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ2,800 บาท / 40 ชม.
หลักสูตรสนทนาเร่งรัด ระดับต้น2,800 บาท / 40 ชม.
หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมสอบเอ็นทรานซ์4,080 บาท / 80 ชม.
หลักสูตรสนทนาโดยวิธีธรรมชาติ1,800 บาท / 24 ชม.
หลักสูตรการเขียนพู่กันจีน (รวมอุปกรณ์)1,800 บาท / 24 ชม.
หลักสูตรการวาดภาพพู่กันจีน (ไม่รวมอุปกรณ์)1,800 บาท / 24 ชม.
หลักสูตรพิณจีนกู่เจิง2,000 บาท / 8 ชม.

ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

300 บาท
(ชำระเงินพร้อมรับหนังสือในวันสมัคร)
 
สอบเทียบระดับ นักศึกษาที่ต้องการเรียนสูงกว่าขั้นเริ่มต้นต้องทดสอบเพื่อจัดระดับความรู้ เข้าเรียนในชั้นที่เหมาะสม
ประกาศชั้นเรียน ประกาศชั้นเรียนให้นักศึกษาทราบภายใน วันแรกของการเปิดเรียน
วันหยุดเรียน สำหรับภาคการศึกษาที่ 4/63 ( วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 63 – วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 63 )


ไม่มีวันหยุดวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก OCA www.OCA-Nihao.com
64/28 ถ.รองเมือง ซอย 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2216-2826-8