สาระน่ารู้

สาระน่ารู้


ชาน่ารู้

ชามีประโยชน์ ช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตและขยายหลอดเลือด ช่วยล้างพิษในร่างกายแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร

เป็นลูกคนจีนต้องคุ้นเคยกับชา เมื่อกล่าวถึงชาแล้วแม้จะไม่ใช่ลูกคนจีนก็คงจะไม่ถึงกับไม่รู้จักชาเลยเสียทีเดียวคนไทยส่วนใหญ่ในสมัยนี้ก็เริ่มหันมาดื่มชาเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น คนจีนรู้จักการดื่มชามาไม่น้อยกว่า 1,000 ปีมาแล้ว ชาจีนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ชาหมัก หมายถึง ใบชาที่ผ่านกรรมวิธีการหมักให้เกิดปฎิกิริยาทางเคมี เรียกว่าชาแดงหรือที่รู้จักกันมากที่สุดน่าจะเป็นชาอู่หลง

ชาไม่หมัก หมายถึง ใบชาที่ผ่านกรรมวิธีที่ทำให้แห้งเฉยๆ เรียกอีกชื่อว่าชาเขียว หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือชาหลงจิ่งและปีลว๋อชุน

ในประโยคนี้ตัวหนังสือ “长” ตัวแรกต้องอ่านว่า “จ่าง” ( zha3ng) ตัวที่สองและสามอ่านว่า “ฉาง” (cha2ng) และสำหรับประโยคนี้ 物价高涨,职员的工资应 相应提高 ตัว “ั应” ตัวแรก ต้องอ่านว่า “อิง” (y7ng) ตัวที่สองต้องอ่านว่า “อิ้ง” (y0ng)

การผ่านกรรมวิธีต่างกันจึงทำให้ชาต่างกันทั้งรสชาติและสี ชาหมักให้สีและรสชาติที่เข้มข้นมากกว่าชาที่ไม่หมัก นอกจากนี้ในการหมักใบชายังอาจเติมใบไม้หรือดอกไม้อื่นๆที่ให้กลิ่นหอมผสมเข้าไปด้วย การเก็บชานั้นไม่ควรเก็บในภาชนะพลาสติกเพราะใบชาจะดูดกลิ่นพลาสติก ขวดแก้วก็ไม่เหมาะเพราะแสงแดดจะทำปฎิกิริยากับใบชา ภาชนะที่เก็บใบชาได้ดี คือ กระบอกไม้ไผ่หรือกล่องไม้ที่มีฝาปิดสนิท

การดื่มชานั้นพิถีพิถันกันที่ความบริสุทธิ์ไม่ปลอมปนที่สำคัญน้ำต้องไม่เป็นน้ำกระด้างต้มด้วยไฟแรงจัด ชาดีเกรดสูงนั้นมีราคาแพงมาก ต้องเป็นใบชาอ่อน ส่วนที่เป็นชาอ่อน คือส่วนที่เป็นยอดอ่อน 2 - 3 ใบ การเก็บต้องใช้มือเก็บและต้องเก็บในยามเช้าก่อนใบชาจะต้องแดดเพราะจะเป็นเวลาที่ใบชาสะอาดเนื่องจากผ่านน้ำค้างมาทั้งคืน ส่วนชาใบสองและใบสามที่เก็บในเวลาอื่นนั้นเป็นเกรดรองลงมาราคาก็จะถูกลงมาพอสมควร ในครอบครัวใหญ่ที่ร่ำรวยจะมีประเพณีเลี้ยงน้ำชาแขกที่มาเยี่ยมบ้านอย่างเป็นแบบแผนโดยเสิร์ฟชา 3 ครั้ง จอกแรก เพื่อต้อนรับ จอกสอง เพื่อสนทนา และจอกสาม เพื่อส่งแขก


*** นอกจากนี้ใบชาที่เราต้มน้ำดื่มแล้วทิ้ง ตากแดดให้แห้งแล้วนำไปใส่ในห้องน้ำหรือตู้เย็นจะช่วยดูดกลิ่นได้ดี ***