汉语 趣谈

ปกิณกะภาษาจีน

汉语 趣谈
ha4nyu3 qu4ta2n
อักษรภาพ

การสร้างตัวอักษรจีนสามารถสร้างได้หลายแบบ เนื่องจากตัวอักษรจีนเป็นอักษรภาพจึงมีการนำภาพต่างๆมาสร้างเป็นตัวอักษร เช่น ตัวอักษรจีนที่แปลว่าพระอาทิตย์ ตัวอักษรจะมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์

และมีอีกวิธีหนึ่งในการสร้างตัวอักษรจีนก็คือการนำตัวอักษรจีนตั้งแต่สองตัวขึ้นไปมารวมกัน และเกิดเป็นตัวอักษรจีนตัวใหม่ที่มีความหมายที่แตกต่างออกไป

ดังจะยกตัวอย่างให้ดูคือคำว่า 好 ha3o แปลว่า ดี (เป็นคำนามหรือคุณศัพท์ก็ได้) เป็นภาพอักษรที่ประกอบด้วยตัวอักษร 2 ตัว

คือคำว่า 女 nǚ แปลว่า ผู้หญิง กับคำว่า 子 z9 แปลว่า ลูกชาย

หญิงกับชายอยู่ด้วยกันแปลว่า ดี คำว่า 好ha3o นี้สามารถนำมาผสมกับคำอื่นๆ ที่ได้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปอีกหลายตัว ดังตัวอย่าง

好 吃 ha3o ch7 อร่อย   好 处 ha3o chu4 ความดี,ข้อดี
好 感 ha3o ga3n ความรู้สึกดี   好 汉 ha3o ha4n ผู้ชายดี, ผู้กล้า
好 久 ha3o jiu3 นานมาก   好 看 ha3o ka4n น่าดู,ดูดี
好 听 ha3o t7ng น่าฟัง,ไพเราะ   好 转 ha3o zhua3n เปลี่ยนไปทางดี
好 笑 ha3o xia4o น่าขำ,น่าหัวเราะ   好 心 ha3o x7n ความหวัง,ใจดี

ตัวอย่างการนำตัว 好 ha3o มาแต่งประโยค

1. 这 首 歌 很好 听。
zhe4 sho3u ge1 he3n ha3o t7ng
เพลงนี้ไพเราะมาก
2. 泰 国 的 菜 很 好 吃。
ta0 guo2 de ca4i he3n ha3o ch7
อาหารของไทยอร่อยมาก
3. 那 件 衣 服 很 好 看。
na4 jia4n y7 fu he3n ha3o ka4n
เสื้อผ้าชุดนั้นดูดีมาก

ฝึกหัดออกเสียง
绕 口 令
ra4n ko3u l0ng

我 说 船 比 床 长  ฉันว่าเรือยาวกว่าเตียง
wo3 shuo1 chua2n b9 chua2ng cha2ng
他 说 床 比 船 长  เขาว่าเตียงยาวกว่าเรือ
ta1 shuo1 chua2ng b9 chua2n cha2ng
我说 床 不 比 船 长  ฉันว่าเตียงไม่ได้ยาวกว่าเรือ
wo3 shuo1 chua2ng bu4 b9 chua2n cha2ng
他 说 船 不 比 床 长  เขาว่าเรือไม่ได้ยาวกว่าเตียง
ta1 shuo1 chua2n bu4 b9 chua2ng cha2ng
也 不 知 道 是   ไม่ทราบว่า
ye3 bu4 zh7 da4o sh0
船 比 床 长  เรือยาวกว่าเตียง
chua2n b9 chua2ng cha2ng
还 是 床 不 比 船 长   หรือเตียงยาวกว่าเรือกันแน่
ha2i sh9 chua2ng b9 chua2n cha2ng

汉语 趣谈
ha4nyu3 qu4ta2n

ตัวหนังสือจีนที่ว่าวิวัฒนาการมาจากตัวหนังสือภาพนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปจนแทบมองไม่เห็นภาพอีกแล้ว แต่บางตัวยังพอจะอธิบายได้ว่ามาจากภาพใดบ้าง คราวที่แล้วเราได้กล่าวถึงวิธีสร้างตัวหนังสือจีนวิธีหนึ่งซึ่งเอาตัวหนังสือบอกเสียงอ่านกับตัวหนังสือที่ให้ความหมายมารวมกันเป็นตัวหนังสือใหม่ เช่นตัว 竿ga1n แปลว่า ลำไม้ไผ่ ในที่นี้หมายถึงไม้ไผ่ 干 ออกเสียงว่า ga1n เป็นต้น หนังสือที่สร้างขึ้นโดยวิธีนี้เรียกว่าตัวหนังสือ 形声 x8ng she1ng

ตัวหนังสือจีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นตัวหนังสือที่สร้างขึ้นโดยวิธี 形声 x8ng she1ng นี้มีถึงแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวตัวหนังสือนี้มีข้อดีอยู่ว่าช่วยให้เราสามารถเดาความหมายและเสียงของมันได้บ้างเช่น

ตัวหนังสือที่มีความหมายเกี่ยวกับเท้าเราจะเห็นว่ามีส่วน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเท้ารวมอยู่ด้วย เช่น

pa3o แปลว่า วิ่ง tia4o แปลว่า กระโดด
kua4 แปลว่า ก้าวข้าม ca3i แปลว่า เหยียบ
chua4i แปลว่า ถีบ duo2 แปลว่า เดินช้าๆ

ถ้ามี  氵  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน้ำประกอบอยู่ก็จะมีความหมายเกี่ยวกับน้ำเช่น

he2 แปลว่า แม่น้ำ hu2 แปลว่า บึง,ทะเลสาบ
la4ng แปลว่า ลูกคลื่น cha2o แปลว่า กระแสน้ำ
liu2 แปลว่า ไหล น้ำไหล le4i แปลว่า น้ำตา

ถ้าเกี่ยวกับภาษาก็จะมีตัว ประกอบอยู่ด้วย  讠  เช่น

shuo1 แปลว่า พูด hua4 แปลว่า คำพูด
yu3 แปลว่า ภาษา jia3ng แปลว่า บอกเล่า, พูด
du2 แปลว่า อ่าน ta2n แปลว่า พูดคุย เหล่านี้เป็นต้น

สัญลักษณ์ที่เป็นส่วนประกอบของตัวหนังสือเหล่านี้มีชื่อเรียกว่า 偏旁 pia1npa2ng 偏旁 จะช่วยเราในการออกเสียงและเข้าใจความหมายของตัวหนังสือ แต่ก็มิใช่ว่าตัวหนังสือที่สร้างโดยวิธี 形声 x8ng she1ng นี้จะเข้าสูตรดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเลยก็หาไม่


แบบฝึกหัดการออกเสียง
绕 口 令
Ra4o Ko3u L0ng

四 是 四, s0 sh0 s0
十 是 十, sh8 sh0 sh8
十 四 是 十 四, sh8 s0 sh0 sh8 s0
四 十 是 四 十。 s0 sh8 sh0 s0 sh8

สุภาษิตจีนน่ารู้

三 样 东 西 一 去 不 复 返 สามสิ่งที่ไปแล้วมิมีวันกลับ
sa1n ya4ng do1ng xi y8 qu4 bu2 fu4 fa3n

时间 sh8 jia1n เวลา
生命 she1ng m0ng ชีวิต
青春 q7ng chu1n วัยหนุ่มสาว


三 样 东 西 毁 掉 一 个人 สามสิ่งที่ทำลายคน
sa1n ya4ng do1ng xi hu9 dia4o y7 ge re2n

脾气 p8 qi อารมณ์
傲气 a4o q0 โอหัง
小气 xia3o qi ขี้น้อยใจ


三 样 东西 得 到 快 乐 สามสิ่งที่ทำให้มีความสุข
sa1n ya4ng do1ng xi de2 dao4 kua4i le4

知足常乐 zh7 zu2 cha2ng le4 พอใจในสิ่งที่ตนมี
助人为乐 zhu4 re2n we2i le4 มีความสุขกับการช่วยผู้อื่น
自得其乐 z0 de2 q8 le4 ภูมิใจในสิ่งที่ตนทำ