ตารางเรียนประจำปี 2564

ตารางเรียนประจำปี 2564

เทอม (64)วันรับสมัคร (นักศึกษาเก่า)วันรับสมัคร (นักศึกษาใหม่)วันเปิดเรียน
1 21 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63 - 27 ธ.ค. 63 11 ม.ค.  - 14 มี.ค. 64
2 20 ก.พ. - 28 ก.พ. 64 1 มี.ค.  - 14 มี.ค. 64 22 มี.ค. - 1 มิ.ย. 64
3 24 เม.ย. - 2 พ.ค. 64 3 พ.ค. - 30 พ.ค. 64 7 มิ.ย. - 8 ส.ค. 64
4 3 ก.ค. - 11 ก.ค. 64 12 ก.ค. - 8 ส.ค. 64 16 ส.ค. - 10 ต.ค. 64
5 11 ก.ย. - 19 ก.ย. 64 20 ก.ย. - 10 ต.ค. 64 25 ต.ค. - 26 ธ.ค. 64
(1/65) 20 พ.ย. - 28 พ.ย. 64 29 พ.ย. - 26 ธ.ค. 64 10 มกราคม 2565