Blog

Rss
ประกาศ OCA ภาคการศึกษาที่ 5/64

ประกาศ OCA ภาคการศึกษาที่ 5/64

Tuesday, Sep 21, 2021

วันเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 - วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564

Read more
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่าสมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่าสมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์

Tuesday, Sep 21, 2021

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่าสมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่า สมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์

Read more
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา"หลักสูตรดรุณศึกษา"

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา"หลักสูตรดรุณศึกษา"

Saturday, Mar 17, 2012

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา"หลักสูตรดรุณศึกษา"

Read more
พิธีเปิด"ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน"

พิธีเปิด"ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน"

Monday, Mar 14, 2016

พิธีเปิด"ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน"

Read more
วันหยุดเทอม 5/64

วันหยุดเทอม 5/64

Monday, Sep 6, 2021

( เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 )

Read more
หมายเลขที่บัญชีสำหรับนักเรียนเก่าที่ต้องการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนต่อ

หมายเลขที่บัญชีสำหรับนักเรียนเก่าที่ต้องการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนต่อ

Saturday, Jul 3, 2021

เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนต่อ

Read more
显示 10 - 18 / 21 (共计 3 页)