ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่าสมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่าสมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์

Wednesday, Jan 26, 2022 0 comment(s)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่าสมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่า สมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่าสมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์

Leave Your Comment