ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่าสมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่าสมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์

Tuesday, Sep 21, 2021 0 comment(s)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่าสมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่า สมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระค่าสมัครสอบ HSK ทางไปรษณีย์

Leave Your Comment