ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ HSK

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ HSK

Wednesday, Feb 1, 2023 0 comment(s)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ให้ดียิ่งขึ้น

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ HSK

Leave Your Comment