คอร์สเรียน เทอม 1/64 จะเป็นการเรียนออนไลน์ส่วนหนึ่ง

คอร์สเรียน เทอม 1/64 จะเป็นการเรียนออนไลน์ส่วนหนึ่ง

Thursday, Jan 7, 2021 0 comment(s)

ห้องที่เปิดเรียนออนไลน์ไม่ได้หรือผู้ที่ไม่สะดวกเรียนออนไลน์ จะเลื่อนไปเรียนเป็นเทอม 2/64 โดยอัตโนมัติ


Leave Your Comment