สถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก ร่วมกับ สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย เปิดคอร์สกีฬาวูซู 武術(มวยจีน)

สถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก ร่วมกับ สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย เปิดคอร์สกีฬาวูซู 武術(มวยจีน)

Wednesday, Feb 21, 2024 0 comment(s)

แก่บุคคลทั่วไป ฝึกสอนโดย อาจารย์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย

คอร์สกีฬาวูซู 武術(มวยจีน)

Leave Your Comment