ประกาศยกเลิกการโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทยและเปลี่ยนเป็นโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์แทน

ประกาศยกเลิกการโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทยและเปลี่ยนเป็นโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์แทน

Tuesday, Sep 12, 2023 0 comment(s)

สำหรับการสมัครเรียน กรุณาโอนเงินตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศยกเลิกการโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทยและเปลี่ยนเป็นโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์แทน

Leave Your Comment