ประกาศยกเลิกการโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทยและเปลี่ยนเป็นโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์แทน

ประกาศยกเลิกการโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทยและเปลี่ยนเป็นโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์แทน

Saturday, Jun 3, 2023 0 comment(s)

สำหรับการสมัครเรียน กรุณาโอนเงินตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศยกเลิกการโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทยและเปลี่ยนเป็นโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์แทน

Leave Your Comment