ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ HSK

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ HSK

Sunday, Dec 4, 2022 0 comment(s)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ให้ดียิ่งขึ้น

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ HSK

Leave Your Comment