ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

ประกาศปรับราคาค่าสอบ HSK, YCT
update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 12/01/58

ส่วนลดพิเศษ สำหรับ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระดับต้น แบบเหมาจ่าย update 26/02/60


สระว่ายน้ำโรงเรียนสีตบุตรบำรุงเปิดสอนว่ายน้ำ "ขั้นพื้นฐาน 10 ชั่วโมง" update 6/06/60

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ update 12/09/60

ใบสมัครและลงทะเบียน (Application and Registration Form) update 10/10/60

กำหนดการประจำปีการศึกษาที่ 1/61 update 11/11/60

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ ภาคการศึกษา 1/61 update 11/11/60
ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 1/61 (8 ม.ค.ถึง 11 มี.ค.61) update 11/11/60

กำหนดการรับสมัครคอร์เรียนภาษาไทย เทอม 1/61 (8 ม.ค.ถึง 11 มี.ค.61) update 11/11/60


กำหนดการเลื่อนภาคเรียน และเปลี่ยนคอร์สเรียนเทอม 1/61 update 11/11/60

วันหยุดเทอม 1/61 update 11/11/60

OCAเปิดคอร์สภาษาไทยขั้นพื้นฐาน update 11/11/60

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 84-86 และ HSK ระบบใหม่แบบใช้คอมพิวเตอร์ 44-46 update 19/11/60

อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2561 update 14/12/60

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 25-28 update 14/12/60 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin