ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 27/06/61

ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 27/06/61

ส่วนลดพิเศษ สำหรับ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระดับต้น แบบเหมาจ่าย update 26/02/60


สระว่ายน้ำโรงเรียนสีตบุตรบำรุงเปิดสอนว่ายน้ำ "ขั้นพื้นฐาน 10 ชั่วโมง" update 6/06/60

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 update 8/03/61

เวปไซต์ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง update 8/03/61

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ update 12/09/60

หลักสูตรภาษาไทยขั้นพื้นฐาน, กลาง, สูง update 11/11/60

ใบสมัครเรียนภาษาไทย (Application Form) update 10/10/60

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 97-99 และ HSK แบบใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 57-59 update 31/01/62

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 100-102 และ HSK แบบใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 60-62 update 12/06/62

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 29-30 update 31/01/62


หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน ครั้งที่ 3 (รายละเอียดและใบสมัคร) update 16/01/62อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2562 update 20/11/61

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ เทอม 4/62 update 01/07/62


อัตราค่าเรียนภาษาจีน เทอม 4/62 update 01/07/62

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 4/62 (19 ส.ค. 62 ถึง 13 ต.ค. 62) update 04/07/62

หลักสูตรเอ็นทรานซ์ เทอม 4/62+เทอม 5/62 (24 ส.ค. 62 ถึง 22 ธ.ค. 62) update 04/07/62


Schedule Thai Course กำหนดการรับสมัครคอร์สเรียนภาษาไทย เทอม 4/62 (19 ส.ค. 62 ถึง 13 ต.ค. 62) update 01/07/62


คอร์สร้องเพลงจีน เทอม 4/62 (19 ส.ค. 62 ถึง 13 ต.ค. 62) update 01/07/62

กำหนดการเลื่อนภาคเรียน และเปลี่ยนคอร์สเรียนเทอม 4/62 update 01/07/62

วันหยุดเทอม 3/62 update 10/04/62

วันหยุดเทอม 4/62 ไม่มี update 01/07/62


 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin