ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 27/06/61

ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 27/06/61

ส่วนลดพิเศษ สำหรับ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระดับต้น แบบเหมาจ่าย update 26/02/60


สระว่ายน้ำโรงเรียนสีตบุตรบำรุงเปิดสอนว่ายน้ำ "ขั้นพื้นฐาน 10 ชั่วโมง" update 6/06/60

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 update 8/03/61

เวปไซต์ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง update 8/03/61

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ update 12/09/60

หลักสูตรภาษาไทยขั้นพื้นฐาน, กลาง, สูง update 11/11/60

ใบสมัครเรียนภาษาไทย (Application Form) update 10/10/60

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 97-99 และ HSK แบบใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 57-59 update 31/01/62

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 29-30 update 31/01/62


หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน ครั้งที่ 3 (รายละเอียดและใบสมัคร) update 16/01/62อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2562 update 20/11/61

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ เทอม 3/62 update 10/04/62


อัตราค่าเรียนภาษาจีน เทอม 3/62 update 10/04/62

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 3/62 (10 มิ.ย. 62 ถึง 11 ส.ค. 62) update 10/04/62

Schedule Thai Course กำหนดการรับสมัครคอร์สเรียนภาษาไทย เทอม 3/62 (10 มิ.ย. 62 ถึง 11 ส.ค. 62) update 10/04/62


คอร์สร้องเพลงจีน เทอม 3/62 (10 มิ.ย. 62 ถึง 11 ส.ค. 62) update 24/04/62


กำหนดการเลื่อนภาคเรียน และเปลี่ยนคอร์สเรียนเทอม 3/62 update 10/04/62

วันหยุดเทอม 2/62 update 24/04/62

วันหยุดเทอม 3/62 update 10/04/62


 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin