การจัดสวนแบบจีน

แนะนำศูนย์ฯ
ไซอิ๋ว
การฝังเข็ม
ชาจีน
ชี่กง
โยคะ
การจัดสวนแบบจีน

 การจัดสวนแบบจีน เป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรมศิลปะความ สุนทรีย์ศาสตร์ และปรัชญาของชาวจีนที่มีการสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย เช่น " สวน อี้หยวน " ซึ่งเป็นสวนที่อดีตเจ้าเมืองเสฉวน พานหยินตวนสร้างเพื่อบุพการีและเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดของเซี้ยงไฮ้ นอกจากนี้ยังใช้สวนเป็นฉากในวรรณกรรมหลายเรื่อง เช่น เรื่อง ความรักในหอแดง เป็นต้น

การจัดสวนของจีนมีมานานประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสต์กาล ซึ่งการจัดสวนจะมีความ เชื่อถือทางศาสนาและปรัชญาเข้ามามีอิทธิพลแฝงอยู่ด้วยเสมอ ในช่วงสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1386 -1644 ) เป็นช่วงที่มีพัฒนาการด้านจัดสวนสูงสุด

การจัดสวนตามตำรับแท้ดั้งเดิมนั้นมีกฎเกณฑ์ละเอียดซับซ้อน และประเทศจีนเป็นแม่แบบ ของการจัดสวนแบบธรรมชาติที่ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างละเอียด ผ่านการจำลองโดยใช้มาตราการย่อส่วน ( Reduce in scale ) หรือมาตราส่วนเปรียบเทียบ ( Relative ) จากธรรมชาติอันกว้างใหญ่ให้สมบูรณ์ลงตัวในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด มีการสมมุติการสรัางสัญญลักษณ์ นอกจาก นี้ยังแฝงไว้ซึ่งความเชื่อ ความศรัทธา ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เชื่อในโชคลาง และอิทธิพล ของธรรมชาติที่มีต่อวิถีชีวิตมนุษย์ การจัดสวนเป็นศิลปะที่ถ่ายทอดสืบเนื่องเป็นประเพณี (Tradition) กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ วัตถุทุกชิ้นก่อนการจัดวางนอกจากคำนึงถึงความสวยงาม เหมาะสมทางรูปทรงและสีสัน ตามหลักศิลปะแล้ว ยังสะท้อนถึงความคิดทางปรัชญาอีกด้วย

 สวนจีนเป็นสวนธรรมชาติ ที่มีความสวยงามตรงกับความต้องการ และสัญชาติญาณดั้งเดิม ของมนุษย์ วิธีการจัดสวนเน้นการใช้พื้นที่ที่มีความสูงต่ำลดหลั่น การจัดวางกลุ่มพันธ์ไม้เป็นไป อย่างธรรมชาติ คำนึงถึงการจัดเป็นกลุ่มอิสระไม่นำรูปแบบเรขาคณิตมากำหนด แต่อาศัย การจัดวางให้เกิดสภาพสมดุลย์ด้วยความรู้สึก

ลักษณะของการวางแบบแปลน จะยึดหลักประโยชน์ใช้สอย และความงามตามธรรมชาติ สระน้ำ ลำธาร น้ำตก ศาลา ทางเดิน กลุ่มไม้ โขดเขาจะไม่อยู่ในขอบเขตกำหนด แต่จะสร้าง ให้เกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันทุกๆ ส่วน โดยใช้หลักความกลมกลืนและความเป็นเอกภาพของ ความงามทั้งหมดเป็นตัวกำหนด

องค์ประกอบในการจัดสวนจีน
1. ต้นไม้ เป็นพันธ์ไม้ที่มีรูปทรงสวยงามตามธรรมชาติ ลักษณะการจัดปลูกจึงใช้หลักเกณฑ์ความ ต้องการตามสภาพของต้นไม้และถิ่นกำเนิด
2. สนามหญ้าจะเป็นฉากหรือพื้นช่วยรองรับและเน้นให้องค์ประกอบภายในสวนดูเด่นสวยงาม
3. ทางเดิน มีรูปแบบอิสระไม่นิยมเส้นตรง แต่ใช้เส้นโค้งนุ่มนวลไหลเวียนไปตามจุดต่างๆ ของสวน ลักษณะคดโค้งสูงต่ำ บางครั้งหายลับไปในหมู่แมกไม้ ชวนน่าติดตาม
4. สระน้ำ น้ำตก น้ำพุ เป็นองค์ประกอบที่ถือว่าเป็นการเพิ่มบรรยากาศของธรรมชาติ รูปแบบ จะหลุดจากกรอบของรูปทรงเรขาคณิต ตกแต่งขอบตลิ่งตามอย่างธรรมชาติ และจะสอดแทรก อยู่ตาม ที่สมควรอยู่
5. ศาลา การจัดสร้างและตำแหน่งวาง มักจะส่งเสริม ให้กลืนไปกับบรรยากาศรอบด้าน เกิดองค์ประกอบอื่นๆ ศาลาที่พักควรอยู่ใกล้กับจุดเด่นของสวน หรือด้านที่มีทัศนียภาพงดงาม
6. รูปปั้น มักจะเป็นวัสดุตกแต่งที่เป็นผลงานทางด้านประติมากรรม หรือ วัตถุประจำท้องถิ่น สิ่งเหล่า นี้นำมาตกแต่งเพื่อเสริมบรรยากาศของสวน


Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829