หลักสูตรการออกเสียงภาษาจีนแบบมาตรฐาน

 
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรสนทนาเร่งรัด
หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรการออกเสียงภาษาจีน
หลักสูตรการอบรมเพื่อเตรียมสอบHSK
หลักสูตรดรุณศึกษา
หลักสูตรด้านศิลปะวัฒนธรรม
อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเวลา

4. หลักสูตรการออกเสียงภาษาจีนแบบมาตรฐาน

เป็นหลักสูตรที่เน้นสอนการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้องชัดเจนตามมาตรฐานให้กับผู้ที่มีปัญหาในการออกเสียง ซึ่งอาจจะทำให้สื่อสารไม่เข้าใจ โดยอาจารย์ชาวจีนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การสอนทางด้านการออกเสียงโดยตรง ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จะสามารถออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนCopyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829